Poniżej znajdują się zadania, za zrobienie wszystkich daje 110 pkt!!! ale tylko wszystkich, jeśli ktos zrobi, jedno dwa, lub zrobi źle zgłaszam to, to taka uwaga dla zbieraczy pkt. Daję oczywiście naj :) Aha, potrzebne są wszystkie obliczenia, nie tylko odpowiedzi!

1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarcza im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6
Zapisz obliczenia.

3. Na mapie wykonanej w skali 1 : 250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm.
Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.

4. Samochód, jadąc ze stałą prędkością, pokonał 20 km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona
ten samochód, jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?

5. Uzupełnij, stosując notację wykładniczą:
7,8 · 10⁸m = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km
8,3 · 10⁻⁵ kg = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g
4,7 · 10⁶m2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
7,23 · 10⁻³ cm3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

6. Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej:
a = 5⁴⁵ − 5⁴⁴ b = 125¹⁴*²⁵ c = (51⁵)³ d = 15⁴⁴ : 3⁴³

7. Komputer kosztował 3000 zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%? Zapisz obliczenia.

8. W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?

9. Trzy pracownice – Anna, Barbara i Cecylia – podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7 : 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?

10. Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.

11. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

12. Do 80 g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia.

12 zadań = 110 pkt opłaca się!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:15:49+02:00

1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?
1-1/3-1/4-1/6-1/5=60/60-20/60-15/60-10/60-12/60=3/60=1/20
1/20 zapłaty dostał piąty pracownik

2. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarcza im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6
Zapisz obliczenia.
x-ilośc dziennej racji
10x zapasy
y-ilośc dni
5/6x-zmniejszone racje
10x =5/6x*y /:5/6x
10*6/5=y
y=12 dni
starczy na 12 dni

3. Na mapie wykonanej w skali 1 : 250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm.
Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.
1 : 250 000
1cm - 2,5 km
19 cm--x
x=19*2,5 km
x=47,5 km
długość tej trasy w rzeczywistości to 47,5 km

4. Samochód, jadąc ze stałą prędkością, pokonał 20 km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona
ten samochód, jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?
20 km w ciągu 15 minut
40 km w 30 minut
80 km w godzinę
160 km w 2 godziny
200km w 2,5 h
pokona odległość 200km

5. Uzupełnij, stosując notację wykładniczą:
7,8 · 10⁸m = . . . . . . . .7,8 · 10⁵ . . . . . . . . . . . km
8,3 · 10⁻⁵ kg = . 8,3 · 10⁻⁵*10³ g=.. 8,3 · 10⁻² g
4,7 · 10⁶m2 = 4,7 · 10².. . ha = . 4,7 · 10⁴. . . a
7,23 · 10⁻³ cm3 =7,23 · 10⁻³*10⁻³l= . 7,23 · 10⁻⁶. . l

6. Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej:
a = 5⁴⁵ − 5⁴⁴=4*5⁴⁴
b = 125¹⁴*²⁵=(5³)³⁵⁰=5¹⁰⁵⁰
c = ???(51⁵)³=5⁴⁵
d = 15⁴⁴ : 3⁴³=5⁴³*15=5⁴⁴*3
b > c >a >d

7. Komputer kosztował 3000 zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%? Zapisz obliczenia.
0,85*0,85*3000zł=2167,50 zł

8. W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?
6dag/300dag *100%=600/300 %=2%

9. Trzy pracownice – Anna, Barbara i Cecylia – podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9 : 7 : 4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
9 : 7 : 4
9x;7x;4x
razem 20x
9x/20x=45/100=45%
7x/20x=35/100=35%
4x/20x=20/100=20%

10. Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.
x-cena samochodu sprzed roku
100%-13%=87%
0,87x=43 500
x=43 500:0,87
x=50 000zł

11. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.
16=50%a
a=32
16 dziewczyn

7=25%b
b=28
21 dziewczyn

12=48%c
c=12:0,48
c=25
13 dziewczyn

razem a+b+c=85 uczniów
dziewczyn:50
50/85 *100%=5000/85 %=ok.58,8%
12. Do 80 g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia.
0,05*80+0%*20=p%*100
4=p/100*100
p=4%
2 5 2