Zad 1.
Oblicz obwód prostokąta wpisanego w okrąg o promieniu 6, którego jeden z boków ma długość 4.
Zad 2.
Oblicz pole koła opisanego na trójkącie rówobocznym, wiedząc, że pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe 8π.
Zad 3.
Wyznacz miary kątów wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku, wiedząc, że:
a) suma ich miar jest równa 135°
b) różnica ich miar jest równa 25°
Zad 4.
Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy opart na tym samym łuku co kąt wpisany o mierze 120°.
Zad 5.
Oblicz, jaką miarę ma kąt wpisany oparty na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 330°
Zad 6.
Oblicz pole trapezu równoramiennego o ramieniu długości 15 cm opisanego na okręgu o promieniu 6 cm.

2

Odpowiedzi

2010-04-09T19:10:31+02:00
Zad 1
dane:
r = 6 r = a pierwiastków z 3/3
b = 4 6 = a pierwiastków z 3/3 /*3
6*3 = a pierwiastków z 3
18 = a pierwiastków z 3
a = 18/pierwiastek z 3 więc a = 6 pierwiastków z 3

V = ab V = 6 pierwiastków z 3*4 V = 24 pierwiastki z 3
2010-04-09T19:11:54+02:00
Zad 1
r= 6
d=12 bo 2r
12*12= X2+4*4
24=x2+16
-x2=-8 / *(-1)
x2= 8
x= 2pierwiastek z 2

ob=2*4+2* 2pierw.z 2
ob=8+4 pierw.z 2