Odpowiedzi

2010-04-10T12:06:23+02:00
Wartość siły grawitacji, z jaką oddziałują na siebie dwa ciała, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Zależność tę można zapisać:
F=G m1*m2/r2 gdzie: m1, m2- masy ciał,
r- odległość między tymi ciałami
G- stała grawitacji.

Prawo powszechnego ciążenia dotyczy wszystkich ciał mających masę i oddziałujących wzajemnie na siebie. Siła grawitacji działająca między tymi ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy tymi ciałami.