Odpowiedzi

2010-04-09T19:20:53+02:00
Azot - N
l. atomowa - 7
masa atomowa - 14 u
protony - 7
elektrony - 7
neutrony - 14-7=7

glin - Al
l. atomowa - 13
masa atom. - 27 u
protony - 13
elektrony - 13
neutrony - 27 - 13 = 14

potas - K
l. atomowa - 19
masa atomowa - 39 u
protony - 19
elektrony - 19
neutrony - 39-19=20

siarka - S
l. atomowa - 16
masa atomowa - 32 u
protony - 16
elektrony - 16
neutrony - 32 - 16 = 16

neon - Ne
l. masowa - 10
masa atomowa - 20 u
protony - 10
elektrony - 10
neutrony - 20 - 10 = 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:23:09+02:00
Chyba chodzi o nukleony :P

O2 - tlen:

liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów = 8 (liczba ładunków)
liczba masowa = liczna nukleonów = 16
liczba neutronów (ładunków obojętnych) = 8

C - węgiel:

liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów = 6 (liczba ładunków)
liczba masowa = liczna nukleonów = 12
liczba neutronów (ładunków obojętnych) = 6

S - siarka:

liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów = 16 (liczba ładunków)
liczba masowa = liczna nukleonów = 32
liczba neutronów (ładunków obojętnych) = 16

Ca - wapń:

liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów = 20 (liczba ładunków dodatnich i ujemnych)
liczba masowa = liczna nukleonów = 40
liczba neutronów (ładunków obojętnych) = 20


Ag - srebro:

liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów = 47 (liczba ładunków dodatnich i ujemnych)
liczba masowa = liczna nukleonów = 108
liczba neutronów (ładunków obojętnych) = 61

1 5 1
2010-04-09T19:30:44+02:00
Pierwiastki np.

Mg Be Si B Al
²⁴Mg ⁹Be ²⁸Si ¹⁰B ²⁷Al

liczba atomowa (będę pisać po kolei po pierwiastkach) , liczba protonów i elektronów, liczba ładónków
12
4
14
5
13
liczba masowa i liczba nukelonów
24
9
28
10
27
neutrony=liczba masowa-liczba atoomwa
24-12=12
9-4=5
28-14=14
10-5=5
27-13=14
:)