Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T19:20:17+02:00
To jak jezus cierpiał.jego mądrośći
11 1 11
  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T19:20:25+02:00
Uczą nas one jak żyć w zgodności ze słowem bożym oraz pozwalają nam lepiej poznać i zrozumieć boga i Chrystusa. Przytaczając kilka argumentów postaram się to udowodnić.
Zacznę od przypowieści o synu marnotrawnym. Jest ona przykładem na to ze bóg nigdy nie opuszcza człowieka, nawet tego, który zbłądził. Tak samo jak ojciec z owej przypowieści czekał na syna tak samo bóg czeka na zagubionego człowieka z nadzieja ze w końcu odnajdzie swoja drogę. Jego serce raduje się z każdego nawróconego dziecka.
Jako przykład do rozważań na ten temat może posłużyć przypowieść o robotnikach w winnicy. Pokazuje nam ona na przykładzie gospodarza i robotników ze bóg traktuje wszystkich na równi. Nie ocenia według kryteriów np. zły- dobry. Każdy jest dla niego takim samym dzieckiem.
Na potwierdzenie tezy odwołam się do nauki płynącej z przypowieści o siewcy. Mówi nam ona o tym, ze przez cale nasze życie bóg nas nie ocenia. Uczyni to dopiero przy końcu świata. Tak jak w tej przypowieści po napełnieniu sieci rybacy dobre ryby zebrali do naczynia a źle odrzucili. Tak samo uczyni to bóg przy pomocy aniołów na sądzie ostatecznym; ludzie czyniący dobro, żyjący w zgodzie z Jezusem zostaną przyjęci do Królestwa Niebieskiego, Niebieskiego źli zostaną skazani na wieczne męki.
Następnie chce się zając przypowieścią o siewcy. Ukazuje nam ona różnorodność słuchania przez nas słowa bożego. Porównuje je do ziarna rzuconego na drogę, grunt skalisty, miedzy ciernie oraz na żyzną glebę. Ludzie słuchający słowa bożego a nierozumiejący go są porównani do ziarna posianego na drodze. Owe słowo zostaje im „wydziobane” z serca przez szatana. Słuchający i przyjmujący je z radością są porównani do ziarna rzuconego na grunt skalisty. To ziarno nie zdąży wypuścić korzenia w sercu a już zostaje wyrwane przez pierwsze nawet najmniejsze załamanie. Osoby, które słuchają, lecz codzienne troski lub obowiązki je zagłuszają są porównani do ziaren zasianych pośród cierni. Natomiast słuchający i żyjący według słowa bożego są jak ziarna posiane na żyzną glebę i wydające stokrotne plony.
Myślę, że przytoczonymi argumentami udowodniłam słuszność tezy.
11 4 11