Odpowiedzi

2010-04-09T19:29:27+02:00
EUROPA W CZASACH NAPOLEOŃSKICH

a)rządy Napoleona we Francji

-W Europie XVIII w. kończył się pod znakiem wojen. Pod koniec XVIII w. we Francji obalono absolutyzm królewski.Prusy,Austria i mniejsze państwa zawiązały przeciwko Francuzom koalicję. Głównym obszarem wojennym było pogranicze niemiecko-francuskie.Francuzi raz wygrywali raz przegrywali.Ale na terenie Włoch ponosili same klęski.Sytuacja obróciła się całkowicie, gdy dowódcą wojsk został młody Napoleon Bonaparte. Dla Napoleona udało się rozgromić Austriaków. Bonaparte dzięki swoim podbojom zyskał poparcie żołnierzy. W tym samym czasie sytuacja gospodarcza Francji była trudna. Społeczeństwo tęskniło zza człowiekiem,który mógłby całe to zamieszanie opanować.W tej sytuacji Napoleon postanowił zdobyć władzę siłą(zamach stanu),dokonał tego 9 listopada 1799 r. Został mianowany pierwszym konsulem i otrzymał władzę porównywalną z królewską.Dzięki właściwej polityce zapewnił Francji duże dochody.Zreformowal także prawo. W 1804 r. został uchwalony Kodeks cywilny(zwany także jako Kodeks Napoleona).Dokument ten potwierdzał zdobycze rewolucji francuskiej,zapewniał wszystkim obywatelom równość wobec prawa,wolność osobistą,znosił podziały i przywileje stanowe,wprowadzał równouprawnienie wyznań,zapewniał swobodę działalności gospodarczej własność prywatną. W 1804 r.Senat przyznał Napoleonowi tytuł cesarza Francuzów. Najbliższa rodzina cesarza zostawała przywódcami podbitych państw. Napoleon był traktowany przez królów innych państw za uzurpatora. Państwa podbite przez Francję posiadały prawa wzorowane na francuskich. Dzięki czasom napoleońskim rozpowszechniły się idee równości ludzi i praw obywatelskich.


b)kampanie wojenne Napoleona Bonaparte

Napoleon Bonaparte przejął dowodzenie nad wojskami francuskimi w wieku 27 lat. Armia,która dowodził była źle dowodzona,słabo wyposażona i niezdyscyplinowana. Młody generał szybko zmienił ten stan. Podniósł żołnierzy swoim pierwszym rozkazem,który mówił o najurodzajniejszych równinach świata, na, których znajdą honor,chwałę i bogactwo.Słowa te spełnił w bardzo szybkim czasie, bo już po kilkunastu miesiącach rozgromił Austriaków zmuszając ich do zawarcia pokoju(1796-1797).Bonaparte zachęcony sukcesami we Włoszech postanowił stanąć na czele wyprawy do Egiptu. Francuzom zależało na podbiciu tego terytorium ze względu na to, że chcieli zwiększyć swoje obroty handlowe ze Wschodem a przy okazji zamknąć drogę swojemu wrogowi-Anglii. Początkowo Napoleon odnosił sukcesy. Zwycięstwo w bitwie pod piramidami było pewne gdyż Francuzi rozbili armię egipską, ale do walki wkroczyła flota angielska dowodzona przez admirała Nelsona i zniszczyła okręty francuskie,Napoleon postanowił się wycofać. W1805r.zawiązała się kolejna koalicja antyfrancuska, ponieważ rosła potęga Francji. Przystąpiły do niej: Anglia, Austria, Szwecja, Królestwo Neapolu Rosja. Wojska koalicji starły bój z wojskami francuskimi.Bitwa pod Austerlitz(2 grudnia 1805r.) zwana również bitwa trzech cesarzy zakończyła się sukcesem Francji. Zwycięstwo to umocniło pozycję Napoleona w Europie. Na terenie Niemiec Napoleon utworzył i podporządkował sobie Związek Reński. Prusy zaniepokojone wzrostem potęgi cesarza zdecydowały wypowiedzieć Francji wojnę.14 października 1806 r. stoczono równolegle dwie bitwy –pod Jeną i Auerstadt. Armia pruska została doszczętnie rozgromiona a Francuzi przejęli Berlin. Napoleon poniósł jednak kilka klęsk. Jedną z nich była przegrana bitwa w pobliżu przylądka Trafalgar(Hiszpania) w 1805r. z Anglią. Napoleon zarządził blokadę kontynentalną,która miała zamknąć dopływ surowców i płodów rolnych do Anglii. Ograniczenia te obowiązywały wszystkie państwa uzależnione od Francji.
Rosja, która była kolejnym przeciwnikiem Francji, którego należało pokonać. Napoleon postanowił uprzedzić atak rosyjski i wkroczył na ziemię polskie.W1807 r. stoczył bitwę pod Iławą Pruską i Frydlandem(obie bitwy wygrał)kolejno opanował Królewiec oraz zmusił cara rosyjskiego i króla pruskiego zmusił do podpisania pokoju w Tylży.Rosja zobowiązała się także do przystąpienia do blokady kontynentalnej,(mimo,że Anglia wspierała armie rosyjska finansowo a pyzatym eksport zboża do Anglii przynosił Rosji wielkie zyski).Powoli zaczęła słabnąć potęga Francji. W podbitej Hiszpanii wybuchło powstanie przeciwko władzy francuskiej. Krwawa partyzantka wybuchła nie tylko w Hiszpanii, ale także w rejonach płd. Niemiec i Austrii. W Prusach potajemnie szykowano wystąpienie zbrojne przeciwko Francuzom. Cesarz postanowił wystąpić przeciwko Rosji, która łamała blokadę kontynentalną. Latem 1812 r. armia francuska wkroczyła w granice Imperium Rosyjskiego i rozpoczęła marsz na Moskwę. Po krwawej bitwie pod Borodino Rosjanie wycofali się w głąb państwa. Wojska Napoleona wkroczyły do Moskwy, ale sukces był jednak pozorny. Rosjanie zaczęli działania partyzanckie(ukrywali zapasy żywności,wzniecali pożary).Armii francuskiej zaczął doskwierać głód. Napoleon podjął decyzje o powrocie. Z olbrzymiej armii (600 000 żołnierzy) do kraju wróciło tylko 27 000. Klęska Napoleona w Rosji spowodowała zawiązanie kolejnej koalicji, do której wstąpiły: Prusy, Rosja, Austria, Szwecja i Anglia. ”Wielka bitwa narodów” w dniach 16-19 października pod Lipskiem rozstrzygnęła losy Europy. Napoleon został zmuszony do abdykacji i dostał w dożywotnie władanie wyspę Elbę. Jednak Napoleon nie pogodził się takim losem i zbiegł z Elby. Wierzył,że poprze go wojsko i ludność Francji. Sprzymierzeńcy cesarza nie zamierzali zrezygnować ze zwycięstwa.18 czerwca 1815r. w bitwie pod Waterloo Napoleon został ostatecznie pokonany i zesłano go na wyspę Świętej Heleny w towarzystwie kilku osób służby. Zmarł(5 maja 1821r.) tam pod czujnym okiem gubernatora.

c)wnioski
Czasy napoleońskie zostawiły trwały ślad w dziejach Europy. Z jednej strony czasy napoleońskie dobrze wpłynęły na dalsze losy Europy np.dzięki niemu rozpowszechniły się idee równości ludzi i praw obywatelskich, walka z Napoleonem umocniła poczucie wspólnoty narodowej w krajach podbitych przez niego. A z drugiej strony wojny, w których brał udział Napoleon pochłonęły wiele ofiar i przyniosły zniszczenia.
1 5 1