WYRAŻAM ZGODĘ NA BRANIE WIADOMOŚCI Z INTERNETU, ALE ŻEBY NIE BYŁO BARDZO DUŻO. CHODZI MI ŻEBY BYŁO TREŚCIWE. ODPOWIADAC NA WSZYSTKIE PYTANIA. ZA NIEODPOWIEDZIENIE NA CHOCBY JEDNO, PROWADZI DO USUNIECIA ODPOWIEDZI. CZEKAM NA 10 PIERWSZYCH ODP.

1. Żródła zanieczyszczenia chydrosfery. ( W podpunktach)
2. Klasy czystości wód. (Opisać treściwie)
3. Przyczyny i skutki eutrofizacji.
4. Metody oczyszczania wód: (opisać, mało a na temat )
a) mechaniczna
b) biologiczna
c) chemiczna
5. Sposoby zapobiegania zanieszyszczeniom wód. (W podpunktach)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:39:53+02:00
1.źródła zanieczyszczeń hydrosfery;
- skażenie wód metalami ciężkimi
- gromadzenie się dużej ilości resztek organicznych co może przyspieszyć zarastanie zbiorników wodnych
-braki oczyszczalni ścieków
-wycieki ropy naftowej z tankowców i platform wiertniczych
2.I klasa wody najczystsze nadające się do bytowania łososiów w wodach, zaopatrzeniem ludności wwodę pitną, stosowanie w zakładach przemysłowych wymagających wody najwyższej jakości
II klasa do bytowania innych ryb, do hodowli zwierząt, do celów rekreacyjnych
IIIklasa do zaopatrzenia zakładów przemysłowych nie wymagających wód najwyzszej jakości do nawadniania terenów
3.eutrofizacja powstaje w wyniku intensywnego nawożenia pól uprawnych do zbiorników wodnych wraz z wodą spływającą z pól dostaja się liczne sole mineralne
4 a) polegają na odzieleniu części stałych zanieczyszczeń na kratach , sitach
b)odbywa się przy udziale bakterii. ścieki muszą być silnie napowietrzane
c)stosowane w celu wyeliminowania występujących w wodzie zanieczyszczeń związkami mineralnymi
5.skuteczne oczyszczalnie ścieków, ograniczenie ilości zanieczyszceń wprowazanych do wód, stosując wooszczędne technologie ja też w razie potrzeby licze na rewanzyk;P
2 3 2