Miejscowośc A jest położona na wschód od miejscowości C, a miejscowośc B- na południe od miejscowości C. Z miejscowości A do C jest 25km, a z miejscowości B do C jest 20km. Jaka jest odległośc miedzy miejscowościami A i B w linii prostej? Wykonaj obliczenia z dokładnościa do 1 km.

2

Odpowiedzi

2010-04-09T19:33:02+02:00
25²+20²=x²
625+400=x²
1025=x²
x=√1025≈32 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:36:28+02:00
20*20 + 25*25 = |AB|²
400 + 625 = |AB|²
5√41 = |AB|²

√41 to więcej niż 6 ale mniej niż 7
36 a 49 (kwadraty 6 i 7)
41 leży ciut bliżej 36
więc
|AB| = 32km