W pewnym gimnazjum są 3 klasy trzecie. W kalsie 3a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w kalsie 3b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie 3c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia stosując proporcje.

Potrzebne na teraz, dam naj!;)

3

Odpowiedzi

2010-04-09T19:44:32+02:00
3a
16 50%
x 100%
x=32 osób w klasie

3b
7 25%
x 100%
x=28 osób w klasie

3c
12 48%
x 100%
x=25 osób w klasie

Łączna liczba osób w szkole :
32+28+25=85
Liczba chłopców w szkole:
16+7+12=35

% chłopców
100% 85
x% 35
x=41,18

Odp: Chłopcy stanowią ok 41 % wszystkich uczniów
2010-04-09T19:45:32+02:00
3a
16 - 50%
x - 100%

x= 16*100/50=32 il. uczniow
32-16= 16 - il dziewczat

3b
7-25%
x-100%
x= 7*100/25=28 - il. uczniow
28-7=21 - il dziewczat

3c

12-48%
x-100%

x= 12*100/48=25 - il uczniow
25-12=13 - il dziewczat

32+28+25=85 - il. uczniow we wszystkich klasach
13+21+ 16 = 50 - il. dziewczat we wszystkich klasach

85-100%
50-x
x=50*100/85≈59%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T19:50:32+02:00
50%-16
100%- x
x=(100%*16)/50%
x=32- ilość wszystkich uczniów w 3a
32-16=16- ilość dziewcząt w 3a

25%- 7
100%- x
x= (100%*7)/25%
x=28- ilość wszystkich uczniów w 3b
28-7=21- ilość dziewcząt w 3b

48%-12
100%-x
x=(100%*12)/48%
x=25- ilość wszystkich uczniów w 3c
25-12=13- ilość dziewcząt w 3c

16+21+13=50- ilość dziewcząt we wszystkich trzecich klasach
32+28+25=85- ilość wszystkich uczniów klas trzecich
50- x
85-100%
x=(100%*50)/85
x=58,82352914%= 58,82%