Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:20:10+02:00
Konwencja Praw Dziecka z 1989 r.
Akt o charakterze specjalistycznym, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dotyczył bowiem szczególnego zagadnienia jakim jest ochrona praw „istot ludzkich w wieku poniżej 18 roku życia (dzieci)”. Potwierdzał prawo dziecka do otrzymania aktu urodzenia, imienia i obywatelstwa; prawo do otrzymywania informacji; prawo do posiadania i wyrażania własnego poglądu. Polska podpisując Konwencję w 1991 r. zobowiązała się do ochrony najmłodszych przed przemocą fizyczną i psychiczną, zaniedbaniem i wyzyskiem. Nad przestrzeganiem tychże praw w Polsce, czuwa od 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka, którym obecnie jest Marek Michalak.