1. Podaj przekształcenie, w wyniku którego z równania 1 otrzymano równanie 2.
1 -x = 3 - 5x
2 x = -3 + 5x

2. Dodając do każdej strony równania liczbę 2, napisz równanie równoważne danemu:
x + 7 = 9

3. Mnożąc obydwie strony równania przez liczbę 4, napisz równanie równoważne danemu:
A) 2/3 x = 6
B) 1 i 1/4x = 6
C) 5 = x/2
D) 3x/8 = 1
E) 0 = x/2,4

4. Odejmując od każdej strony równania liczbę 2, napisz równanie równoważne danemu:
10 = x/3

5. Dzieląc obydwie strony równania przez liczbę 5, napisz równanie równoważne danemu:
A)1/5x = 10
B) 15 = 5/7x
C)10x/11 = 1

6. Wykonując po obydwu stronach równania wskazane działania, napisz równanie równoważne danemu:
A) 5x + 6 = 15 /-6
B) 0,25x = 2 /razy 4
C) x/3 = 6 +x / razy 3

7. Wykonując po obydwu stronach równania wskazane działania, napisz równanie równoważne danemu:
A) -4/5 x = 6 /: -4/5
B) 2/3x = -8 /razy -2/3
C) x/7 = -9 / :1/7

2

Odpowiedzi

2010-04-09T20:01:25+02:00
Zad. 1.
obie strony równania mnożymy *(-1)

zad. 2.
x + 7 = 9 /+2
x+9 = 11

zad. 3.
A) 2/3 x = 6 /*4
8/3x = 24


B) 1 i 1/4x = 6 /*4
5/4x*4 = 24
5x = 24


C) 5 = x/2 /*4
20 = 2x


D) 3x/8 = 1 /*4
3x/2 = 4


E) 0 = x/2,4 /*4
0 = 4x/2,4


zad.4.
10 = x/3 /-2
8 = x/3 - 2

zad. 5.
A)1/5x = 10 /:5
1/25x = 2

B) 15 = 5/7x /:5
3 = 1/7x

C)10x/11 = 1 /:5
10x/55 = 1/5
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T20:05:23+02:00
1. podzielić lub pomnożyć przez -1
2. x + 9 = 11
3. a) 8/3 x = 32
2 i 2/3 x = 32
b) 5x = 24
c) 20 = 2x
d) 3x/2 = 4
e) 0 = x/0,6
4. 8 = x/3 - 2
5.a) 1/25x = 2
b) 3 = 1/7x
c) 2x/11 = 1/5
6. 5x = 9
b) x = 8
c) x = 18 + 3x
7. a) x = 15/2
x= 7,5
b) -x = 16/3
- x = 5 i 1/3
c) x = - 63
1 5 1