Odpowiedzi

2010-04-09T22:59:10+02:00
Wawel zawsze uchodził w świadomości Polaków za centrum państwa. W czasach rozbicia dzielnicowego książęta posiadający dzielnicę krakowską sprawowali władzę zwierzchnią nad całym krajem. Zasadnicza część obecnego zamku królewskiego została zbudowana za panowania Zygmunta I z dynastii Jagiellonów w początkach XVI wieku, choć już w X i XI stuleciu istniała tu rezydencja władzy.
Na Wawelu przechowywano insygnia koronacyjne i wszelkie drogocenne przedmioty oraz najwyższej wagi dokumenty państwowe. Jednym z najcenniejszych skarbów jest Szczerbiec - miecz koronacyjny królów polskich, użyty po raz pierwszy w 1320 roku podczas koronacji Władysława Łokietka. Insygnia królewskie, służące po raz ostatni przy koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały zrabowane przez Prusaków w latach 90. XVIII wieku i przetopione.
Najstarszym zabytkiem wawelskiego zamku są drewniane głowy umieszczone na stropie Sali Poselskiej. Z wykonanych w XVI wieku 194 rzeźbionych kasetonów do dziś zachowało się jedynie 30.
80 4 80