Zad 1.
Oblicz obwód prostokąta wpisanego w okrąg o promieniu 6, którego jeden z boków ma długość 4.
Zad 2.
Oblicz pole koła opisanego na trójkącie rówobocznym, wiedząc, że pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe 8π.
Zad 3.
Wyznacz miary kątów wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku, wiedząc, że:
a) suma ich miar jest równa 135°
b) różnica ich miar jest równa 25°
Zad 4.
Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy opart na tym samym łuku co kąt wpisany o mierze 120°.
Zad 5.
Oblicz, jaką miarę ma kąt wpisany oparty na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 330°
Zad 6.
Oblicz pole trapezu równoramiennego o ramieniu długości 15 cm opisanego na okręgu o promieniu 6 cm.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:08:17+02:00
Zad 5
kat wpisany : 330:2=165stopni
kat srodkowy 330stopni

zad 4
kat wpisany :120stopni
kat srodkowy : 120*2= 240stopni
2 1 2