Odpowiedzi

2010-04-09T22:15:36+02:00
W=(-3;2)
A=(0;1)

postać kanoniczna funkcji: y=a(x-p)²-q
x=0
y=-1
p=-3
q=2

podstawiamy, by obliczyć a:
2=a(-3-0)²-1
2=9a-1
3=91
a=⅓

y=⅓(x-0)²-1
y=⅓x²-1 → wzór ogólny funkcji.
2010-04-09T22:19:25+02:00
W:(-3,2) P:(0,-1)

y=a(x-p)²+q - postać kanoniczna

do tej funkcji podstawiamy współrzędne wierzchołka gdzie p=-3 q=2

y=a(x+3)²+2

podstawiamy współrzędne punktu: gdzie x=0 y=-1

-1=a(0+3)²+2
-1=9a+2
9a=-3 /:9
a=-⅓

y=-⅓(x+3)²+2
y=-⅓(x²+6x+9)+2
y=-⅓x²-2x-3+2
y=-⅓x²-2x-1