Zad 1.
Oblicz stężenie roztworu,który powstanie po odparowaniu 200g wody z 400 g 15-procentowego roztworu soli.

Zad 2.
Jodyna jest roztworem jodu w alkoholu etylowym, używanym do dezynfekcji ran i skaleczeń. Zawiera ona od 2 do 10% jodu. Oblicz masę jodu i objętość alkoholu (gęstość=0,79g/cm3 (sześcienny ) ) potrzebne do otrzymania:

a) 200g jodyny 2-procentowej
b) 300g jodyny 10-procentowej

Zad 3.
Oblicz stężenie mydła w roztworze, który sporządza się,rozpuszczając 15 g mydła w 2 dm3 (sześciennych) wody. Roztwór taki podaje się przy doustnym zatruciu kwasem azotowym lub siarkowym.PROSZĘ O ODPOWIEDZI !!! .. jak ktoś umie wszystkie 3 to max!!

powodzenia ;))))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T20:37:51+02:00
Zad.1
Cp=ms/mr * 100%

Cp₁=15%
mr₁=400g
ms₁=0,15*400=60g

mr₂=400-200=200g
ms₂=60g
Cp₂=60/200 * 100% = 0,3 * 100% = 30%

Odp. Stężenie procentowe powstałego roztworu to 30%.

Zad.2
a) mr=200g
Cp=2%
ms=0,02*200=4g
Odp. Potrzeba 4g jodu i 196g alkoholu.
b) mr=300g
Cp=10%
ms=0,1*300=30g
Odp. Potrzeba 30g jodu i 270g alkoholu.
Zad.3
ms=15g
mr=2000g
Cp=15/2000 * 100%=0,75%
Odp. To stężenie wynosi 0,75%.
1 5 1
2010-04-09T20:48:53+02:00
Zad 1.
ms=400*0,15
ms=60g

60/200 * 100%=C%
30%=C%

stężenie wyniesie 30%

Zad 2.

a) 2% z 200g=x
0,02*200=x
4g=x

200g-4g=196g
196g:0,79g/cm3=v
248,1cm³=v

w roztworze jest 4g jodu, objętość alkoholu wynosi 248,1cm³a) 10% z 300g=x
0,1*300=x
30g=x

300g-30g=270g
270g:0,79g/cm3=v
341,8cm³=v

w roztworze jest 30g jodu, objętość alkoholu wynosi 341,8cm³

Zad 3.

2dm³=2l
1l=kg
2*1=2kg=2000g

ms=15g
C%=15g/2000g *100%
C%=0,75%
stężenie mydła w tym roztworze wynosi 0,75%
1 5 1