1) Rulon o średnicy 8cm należy obwiązać wstążką. Oblicz, jak dłga powinna być wstążka, jeśli na węzeł i kokardę potrzeba 20cm?

2)Każdy z czterech chłopców ma rozpiętość ramion równą 140cm. Sprawdź czy zdołają objąć pień drzewa o średnicy 180cm.

3)Największa na świecie pizza miała kształt koła o średnicy 30m.
Ile pełnych metrów kwadratowych tej pizzy otrzymałaby każda ze 100 osób gdyby podzielono ją na równe części.

4)Koło samochodu ma średnicę 30cm. Ile pełnych obrotów wykona koło na 1km?

5) Klomb ma kształt koła o średnicy 8m. Wokół klombu biegnie ścieżka o szerokości 2m. Oblicz jaką powierzchnię ma ta ścieżka?

3

Odpowiedzi

2010-04-09T20:55:00+02:00
1) Obwód koła= 2πr
Ob=2*4π=8π≈ 25,12cm
25,12cm + 20cm= 45,12cm

2) Ob=2πr= 2*90π=180π≈565,2cm
4*140cm=560cm
Odp.Chłopcy nie zdołają objąć pnia drzewa.

4) Ob=2*15π=30π≈94,2cm
94,2cm=0,942m
1km=1000m
1000m:0,942m≈1062
Odp.koło wykona 1062 obroty.
2010-04-09T20:55:43+02:00
1) Rulon o średnicy 8cm należy obwiązać wstążką. Oblicz, jak dłga powinna być wstążka, jeśli na węzeł i kokardę potrzeba 20cm?

obw= 2 pi * r
ob= 2 * 3,14 * 4
ob= 25, 12

25,12 + 20 = 45, 12 cm ., ---- tyle potrzeba

2)Każdy z czterech chłopców ma rozpiętość ramion równą 140cm. Sprawdź czy zdołają objąć pień drzewa o średnicy 180cm.

drzewo:
Obw = 2 pi * r
ob= 2 * 3,14 * 70
ob = 439,6

chłopcy ---> 140 * 4 = 560

chłopcy zdołają objąć drzewo.


3)Największa na świecie pizza miała kształt koła o średnicy 30m.
Ile pełnych metrów kwadratowych tej pizzy otrzymałaby każda ze 100 osób gdyby podzielono ją na równe części.


P = Pi * r do kwadratu
P = 3,14 * 15 do kwadratu
p = 706,5

706,5 : 100 = 7, 065


każdy otrzymał by 7 metrów kwadratowych.
  • eBu
  • Początkujący
2010-04-09T21:36:05+02:00
d - średnica
l - długość okręgu
r - promień
P - pole

1.
d= 8 cm pi=3,13
l= ? l=pi*d l=3.14*8=25,12

potrzeba wstążki: 25,12 + 20 =45,12cm


2.
d=180cm
rozpiętość ramion 4 chłopców - 4*140cm=560cm
l=? l=pi*d l=3,14*180=565,2cm
560cm<565,2cm

3.
d=30m
r=30m/2=15m
liczba osób 100
P=pi*r2
P=3,14*15m2
P=3,14*225m
P=706,5
1 osoba dostałaby: 706,5/100=7,065m kwadratowego

4.

1km=100000cm
d=30cm
l=?
l=pi*d
l=3,14*30cm=94,2cm
100000/94,2=1061,57
koło zrobi 1061 pełnych obrotów

5.

d1=8m
r1=4m
P1=pi*r2
P1=3,14*16
P1=50,24
d2=10m
r2=5m
P1=pi*r2
P2=3,14*25
P2=78,5
powierzchnia dróżki: 78,5-50,24=28,26