Czy musisz robić w domu pranie? Nie, nie muszę,ale muszę prasować ubrania. 2.W co ubrana jest Natalia? Jest ubrana w czarne buty i sukienkę swojej siostry. 3.Kiedy mój dziadek miał 12 lat rzucił szkołę i dostał pracę w fabryce. 4.To nie jest najdłuższa rzeka w Niemczech, ale jest najpiękniejsza.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:41:57+02:00
1. Do you have to do the washing?
No, I don't have to do it, but I must do the ironing.
2. What is Natalia dresses in?
She wears black shoes and her sister's dress.
3. When my grandfather was twelve he give up school and got a job in the factory.
4. It's not the longest river in Germany, but it's the most beautiful.