Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T23:12:54+02:00
124.
zapis cząsteczkowy:
Fe + 2 HCl → FeCl₂ + H₂
zapis jonowy:
Fe⁰ + 2 H⁺ + 2 Cl⁻ → Fe²⁺ + 2 Cl⁻ + H2⁰
zapis jonowy skrócony:
Fe⁰ + 2 H⁺ → Fe²⁺ + H₂⁰

zapis cząsteczkowy:
6 K + 2 H₃PO₄ → 2 K₃PO₄ + 3 H₂
zapis jonowy:
6 K⁰ + 6 H⁺ + 2 PO₄³⁻ → 6 K⁺ + 2 PO₄³⁻ + 3 H₂⁰
zapis jonowy skrócony:
6 K⁰ + 6 H⁺ → 6 K⁺ + 3 H₂⁰

zapis cząsteczkowy:
Zn + 2 HNO₃ → Zn(NO₃)₂ + H₂
zapis jonowy:
Zn⁰ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻ → Zn²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂⁰
zapis jonowy skrócony:
Zn⁰ + 2 H⁺ → Zn²⁺ + H₂⁰

zapis cząsteczkowy:
2 Al + 3 H₂S → Al₂S₃ + 3 H₂
zapis jonowy:
2 Al⁰ + 6 H⁺ + 3 S²⁻ → 2 Al³⁺ + 3 S²⁻ + 3 H₂⁰
zapis jonowy skrócony:
2 Al⁰ + 6 H⁺ → 2 Al³⁺ + 3 H₂⁰
_________________________________________________________
125.
Reakcje zaszły w probówkach: 1 (ale nie jestem pewna), 2, 4 i 6.
1. Ba + 2 HCl → BaCl₂ + H₂
2. 2 K + H₂S → K₂S + H₂
3. Hg + HBr → brak reakcji
4. 2 Zn + 2 H₃PO₄ → 2 ZnPO₄ + 3 H₂
5. Ag + H₂SO₄ → brak reakcji
6. 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl₃ + 3 H₂
_________________________________________________________
126.
W naczyniach aluminiowych nie powinno się gotować kwaśnych potraw, ponieważ glin (aluminium) reaguje z kwasem i powstają jony glinu, a to ma zły wpływ na nasz organizm.
1 5 1