1.Oblicz Szerokość Geograficzną Miasta Kłodzka,wiedząc,że w pierwszym dniu kalendarzowego Lata wysokość Słońca nad horyzontem wynosi 62 Stopni 57 Minut.

2.Oblicz Gęstość Zaludnienia wiedząc,że Powierzchnia wynosi 12,3 tys.km²,a Liczba Ludności to 4,6 mln.osób.

3.Oblicz Przyrost Rzeczywisty,wiedząc,że:
a)Liczba Ludności 4,6 mln.osób.
b)Urodzenia:40,7 tys.
c)Zgony 46,3 tys.
d)Wyjazdy 54,1 tys.
e)Przyjazdy 45,5 tys.

4.Oblicz Wskaźnik Lesistości,wiedząc,że Powierzchnia wynosi 15,1 km²,z czego lasy zajmują 4,3 tys.km².

5.Oblicz Rozciągłość Południkową,wiedząc,że:
a)Szczyt Opołonek 49 Stopni N,a najdalej na Północ wysunięty kraniec Polski ma Szerokość Geograficzną 54 Stopni 50 Minut N.

6.Oblicz średni spadek Stoku,wiedząc,że Stacja dolna leży na wysokości 370 m.n.p.m,a Stacja górna na wysokości 525 m.n.p.m,a wyciąg ma długość 520m.

7.Oblicz Wskaźnik Urbanizacji,wiedząc,że:
a)Powierzchnia 17,9 tys.km² .
b)Ludność Ogółem:2105 tys.
c)Ludność Miejska:863 tys.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Olgu
  • Rozwiązujący
2010-04-09T21:25:55+02:00
ZAD 1:
h=62°57'
h=90°-У+23°27'
62°57'=90°-У+23°27'
У=90°-62°57'+23°27'
У=27°3'+23°27'
У=50°30'

ZAD 2:
4600000:12300=373,98os/km²

ZAD 3:
Prz=Pn+Sm
Prz-przyrost rzeczywisty
Pn-przyrost naturalny
Sm-saldo migracji
Pn=-5600 Sm=-8600
Prz=-5600-8600=-14200
Odp: Przyrost naturalny wynosi -14,2tys

ZAD 4:
15100km²×X%=4300km²
15100X=430000/:15100
X=28,47%
Odp: Lesistość wynosi 28,47%

ZAD 5:
54°50'-49°=5°50'

ZAD 6:
525-370=155
sinα=155/520=0,3
sinα=0,3
α=ok.18°

ZAD 7:
2105000×X%=863000
2105000X=86300000/:2105000
X=50%
Odp:Wzkaźnik urbanizacji wynosi 50%
1 5 1