Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T20:49:25+02:00
1.Katolicyzm był panującą religią w kraju, przejście do innej religii było karalne, ale za to wyznawców innej religii mieli gwarantowaną wolność.
2.Dziedziczenie władzy królewskiej.
3.Zniesiono elekcję, liberum weto, konfederację.
4.Nietykalność osobista mieszczanów.
4 4 4
2010-04-09T20:52:23+02:00
-miasto prowadzi reformę ustroju Rzeczpospolitej
-Polska miała być odtąd monarchią konstytucyjną
-usprawniła ona system sprawowania władzy, zniosła liberum veto i cudowna elekcję
-zniesiono podział na Koronę i Litwę, czyniąc z RP państwa ze wspólnym rządem
-trójpodział władzy sprawowali sejm,straż praw i sądy
- mówiła o potrzebie zespolenia wszystkich sił dla obrony ojczyzny w obliczu sąsiadów
3 3 3
2010-04-09T20:53:06+02:00
Postanowienia Konstytucji:
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy

Napisałem Juścino więcej!
Daj naj !
3 4 3