Odpowiedzi

2010-04-09T21:00:52+02:00
W 1988 strajki oraz pogarszająca się sytuacja polityczna Polski na arenie międzynarodowej, zmiany polityczne w ZSRR (reformy Michaiła Gorbaczowa) doprowadziły do podjęcia przez władzę (na mocy postanowień X plenum KC PZPR XI 1988–I 1989) dialogu z opozycją polityczną, utworzoną XII 1988 Kom. Obywatelski „Solidarność”) oraz środowiskami katolickimi (spotkanie min. spraw wewn. Cz. Kiszczaka z L. Wałęsą), czego skutkiem były II–IV 1989 obrady Okrągłego Stołu, podczas których ustalono kompromis w zakresie reform politycznych i gospodarczych; IV 1989 zarejstrowano NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ RI „Solidarność”
2 1 2