1 Jakie ciśnienie wywierane jest na dnie naczynia w którym znajdują się rteć (13550) i nafta (680-720)? Wydokość słupka rtęci wynosi 5 cm a nafty 20cm

2 Oblicz siłę wyporu która działa na całkowicie zanurzoną w nafcie drewnianą kostke.Kostka ma kształt szcześćianu o krawędzi 3cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:12:39+02:00
Zad1

pHg=?
pn=?
ρhg=13550kg/m³
ρn=700kg/m³
hHg=5cm=0,05m
hn=20cm=0,2m
g=10N/kg

pHg=ρhg·g·hHg=13550kg/m³·0,05m·10N/kg=6775Pa
pn=ρn·g·hn=700kg/m³·10N/kg·0,2m=1400Pa


zad 2

Fw=?
g=10N/kg
V=a³
a=3cm=0,03m
ρn=700kg/m³
V=(0,03m)³=0,000027m³
Fw=ρn·g·Vc=700kg/m³·10N/kg·0,000027m³ = 0,189 N ≈ 0,2 N