Odpowiedzi

2010-04-09T21:04:07+02:00
Co to są wodorotlenki i kwasy, ale według teorii Arrheniusa?
Kwasy to związki, które pod wpływem wody oddysocjowują kation wodorowy i anion reszty kwasowej
Wodorotlenki to związki, które pod wpływem wody oddysocjowują kation metalu i anion grupy hydroksylowej
H2SO4 - kwas siarkowy (VI)
NaOH - zasada sodowa
Fe(OH)3 - wodorotlenek żelaza (III)
HNO3 - kwas azotowy (V)
Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia (wapno palone)
HCl - kwas solny (jako ciecz) lub chlorowodór (jako gaz)
H2S - siarczek (II) wodoru, siarkowodór
H2CO3 - kwas węglowy (IV)
Ba(OH)2 - wodorotlenek baru
HCl - chlorowodór
2010-04-09T21:07:07+02:00
Kwasy - związki chemiczne wykazujący charakter kwasowy

wodorotlenki – związki chemiczne zawierający kation i anion hydroksylowy OH-


słowny zapis
h2so4 – kwas siarkowy VI
naoh – wodorotlenek sodu
h2s - siarkowodór
Fe(OH)3 – wodorotlenek żelaza III
HNO3 – kw. azotowy V
CaOH2 – wodorotlenek wapnia
HCl – kw. chlorowodorowy / solny

wzory sumaryczne(TYpU H2S
siarkowodór – H2S
kwas węglowy IV – H2CO3
wodorotlenek baru II – Ba(OH)2
chlorowodór - HCl