Zbilansuj podane równanie reakcji chemicznych
1.FeO+C---->Fe+Co₂
2.Cr₂O₃+C------>Cr+CO
3.Na+O₂---->Na₂O₂
4.Na+O₂---->Na₂O
5.N₂+O₂------>N₂O₅
6.P₄O₁₀+Ca(OH)₂----->Ca₃(Po₄)₂+H₂O
7.P₄O₁₀+FeO---->Fe₃(Po₄)₂
8.Al₂O₃+C---->Al+Co₂
9.AL+O₂----->AL₂O₃
10.Si+O₂----->SiO₂
11.Pt+O₂----->PtO₂
12.S+Al----->Al₂S₃
13.HCL+Ag---->AgCl+H₂
14.K₂Co₃+HCl----->KCl+H₂O+CO₂
15.I₂+O₂---->I₂O
16.Pb+O₂----PbO
17.Pbo+C----->CO₂+Pb
18.C+Ca----->Cu₂C
19.Cr+CL₂---->CrCl₃


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:54:13+02:00
1. 2FeO+C---->2Fe+Co₂
2. Cr₂O₃+3C------>2Cr+3CO
3. 2Na+O₂---->Na₂O₂
4. 4Na+O₂---->2Na₂O
5. 2N₂+5O₂------>2N₂O₅
6. P₄O₁₀+Ca(OH)₂----->Ca₃(Po₄)₂+H₂O
7. P₄O₁₀+FeO---->Fe₃(Po₄)₂
8. 2Al₂O₃+3C---->4Al+3Co₂
9. 4AL+3O₂----->2AL₂O₃
10. Si+O₂----->SiO₂
11. Pt+O₂----->PtO₂
12. 3S+2Al----->Al₂S₃
13. 2HCL+2Ag---->2AgCl+H₂
14. K₂Co₃+2HCl----->2KCl+H₂O+CO₂
15. 2I₂+O₂---->2I₂O
16. 2Pb+O₂----2PbO
17. 2Pbo+C----->CO₂+2Pb
18. C+2Ca----->Cu₂C
19. 2Cr+3CL₂---->2CrCl₃
1 5 1