1.wyznacz ze wzoru wskazaną wieklość.

a)v= s/t ; s
b)P = mF ; F
c)E = mgh ;h
d)K = a/R ; R
e)y = 0,25x ; x
f)k = 1/4n ; n
g)y = 2t - 1 ; t
h)v = at²/2 ; a
i)R = abc/4P ; P

2.Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x.

a)P = abx
b)R = ax/b
c)S = a/bx
d)T = 1/abx
e)y = 2t - 3x
f)y = 2(x-1)

2

Odpowiedzi

2010-04-09T21:32:34+02:00
1.
a)v=s/t /*t
v*t=s
b)P = mF / podzielic przez m
P/m=F
c) E = mgh / mg
E/mg=h
d)K = a/R /a
K/a=R
e)y = 0,25x /0,25
y/0,25=x
f)k = 1/4n *4
k*4=1/n podzielic przez 1
k*4/1=n
g)y = 2t - 1 /+1
y+1=2t /2
y+1/2=t
h)v = at²/2 *2
v*2=at²/ t²
v*2/t²=a
p)R = abc/4P *4
R*4=abc/P *abc
R*4*abc=p
2.a)P = abx/ab
P/ab=x
b)R = ax/b *b
R*b=ax/a
R*b/a=x
c)S = a/bx *b
S*b=a/x /a
S*b/a=x
d)T = 1/abx*1
T*1=abc/ab
T*1/ab
e)y = 2t - 3x/2t
y/2t=-3x/-3
y/2t/-3=x
f)y = 2(x-1)
y=2x-2/2
y/2=x

myysle,ze jest ok ; )Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:32:46+02:00
Zad 1
a)v= s/t s=v*t
b)P = mF F=P/m
c)E = mgh h= E/mg
d)K = a/R R=a/K
e)y = 0,25x x=4y
f)k = 1/4n n=4k
g)y = 2t - 1 t=(y+1)/2
h)v = at²/2 a=2v /t²
i)R = abc/4P P=abc/4R

Zad2
a)P = abx x=P/ab
b)R = ax/b x=Rb/a
c)S = a/bx x=a/bS
d)T = 1/abx x=1/Tab
e)y = 2t - 3x x=-(y-2t) /3
f)y = 2(x-1) x=(y+2)/2