Odpowiedzi

2016-07-22T06:47:39+02:00

Fale elektromagnetyczne są wykorzystywane do przesyłania informacji na duże odległości. Jeśli nie liczyć przekazywania sygnałów świetlnych, to pierwsze udane próby przesyłania informacji za pomocą fal elekromagnetycznych przeprowadził w 1896 r. G. Marconi. Jego „telegrafia bezprzewodowa” była początkowo oparta na alfabecie Morse`a; później informacje zaczęto przesyłać za pomocą fal radiowych bez kodowania. Wynalezienie lamp elektronowych(diody i triody) pozwoliło poprawić jakość nadajników oraz odbiorników i przyczyniło się do szybkiego rozwoju radiokomunikacji.


                Telewizja początkowo rozwijała się bardzo powoli. Dopiero skonstruowanie lampy Brauna umożliwiło przetwarzanie sygnałów elektromagnetycznych w optyczne. Próbne emisje programów telewizyjnych rozpoczęły się w 1925 r. w Niemczech, USA i Anglii.


                Fale elektromagnetyczne są emitowane i odbierane za pomocą anten:


- antena prętowa, ustawiona prostopadle do powierzchni Ziemi, odbiera składową elektryczną pola fali elektromagnetycznej i zamienia ją w prąd anteny; nie ma uprzywilejowanego kierunku odbioru;


-  antena ramowa (geometryczna) jest płaską cewką indukcyjną i działa jak obwód drgający, który odbiera składową magnetyczną fali elektromagnetycznej; montuje się ją prostopadle do powierzchni ziemi i można ją obracać wokół osi pionowej; charakterystyka odbioru wykazuje dwa kierunki uprzywilejowane; natężenie prądu anteny osiąga maksimum, gdy ramka jest zwrócona w stronę nadajnika.


                Fale elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się w powietrzu praktycznie bez pochłaniania tylko wówczas, gdy ich częstość jest duża (większa od 1 MHz). Słyszalne fale akustyczne mają znacznie mniejsze częstości (16  Hz- 20kHz) i nie mogą być przenoszone na duże odległości przez fale elektromagnetyczne o podobnych częstościach.  Z tych względów do przesyłania sygnałów dźwiękowych i obrazów wykorzystuje się fale nośne dużej częstotliwości 30 kHz- 300 MHz w radiofonii, a 50 MHz- 1GHz w telewizji. Przekazywane informacje zamienia się w sygnały elektryczne, które modelują jedną z wielkości charakteryzujących falę nośną: amplitudę lub częstotliwość.


                Amplitudy fali nośnej zmieniają się odpowiednio do przekazywanego sygnału. Do tego typu modulacji wykorzystuje się długie i średnie fale radiowe.


                W emisjach stereofonicznych fala nośna jest modulowana dwoma sygnałami akustycznymi; w telewizji fala nośna przekazuje zarówno sygnał audio, jak i sygnał wideo.


                Transmisja radiowa lub telewizyjna składa się z trzech etapów: nadawania (misji), propagacji emitowanych fal i ich odbioru.


Emisja obejmuje:


- przetwarzanie informacji w sygnał elektryczny (przetwornik: mikrofon, kamera telewizyjna);


- wzmacnianie sygnału;


-modulowanie fali nośnej przekazywanym sygnałem;


-wzmacnianie fali elektromagnetycznej;


- emisję przez antenę.


Odbiór obejmuje:


-odbiór sygnału elektromagnetycznego za pomocą anteny i wybór nadajnika za pomocą obwodu drgającego, dostrojonego do fali nośnej;


- wzmacnianie prądu antenowego;


- demodulację prądu poprzez odfiltrowanie sygnału fali nośnej;


- wzmacnianie;


- przetwarzanie sygnału elektrycznego na akustyczny(głośnik) lub optyczny (lampa kineskopowa).


Rodzaje propagacji fal radiowych:


- fale długie biegną bezpośrednio z anteny nadajnika do anteny odbiornika; łatwo ulegają ugięciu na napotykanych przeszkodach (np. rzeźba terenu);


- fale krótkie odbijają się od jonosfery; dzięki wielokrotnym odbiciom mogą docierać do miejsc bardzo oddalonych od nadajnika;


- fale ultrakrótkie rozchodzą się po liniach prostych, a ich zasięg jest ograniczony do około 80 kilometrów  wskutek krzywizny Ziemi.


2 1 2