Odpowiedzi

2010-04-09T21:40:35+02:00
Przyczyną są nawozy sztuczne które spływają z pól do wód skutkiem jest zakwit glonów który powoduje że do zbiornika trafia znacznie mniej światła niż zwykle i organizmy tam zamieszkałe giną.
2010-04-09T21:42:11+02:00
PRZYCZYNY I SKUTKI:
1. Zmiany zagospodarowania zlewni jezior
2. Wycinanie i wypalanie lasów
3. Zwiększanie terenów uprawnych
4. Celowe obniżenie poziomu jezior np. dla uzyskania terenów rolniczych
5. Stosowanie nawozów sztucznych
6. Przejście z hodowli na wielkotowarowy chów zwierząt.
7. Melioracja terenów rolniczych, a zwłaszcza gleb torfowych.
8. Likwidowanie oczek wodnych.
9. Doprowadzanie ścieków.
Przyczyną eutrofizacji jest obciążenie zewnętrzne, czyli to co wchodzi do jezior zwłaszcza związki biogenne.

NIEWIEM CZY O TO CI CHODZILO, ALE MAM NADZIEJE, ZE POMOGLEM
2010-04-09T21:46:21+02:00
-intensywne nawożenie pól, skutkiem tego jest to że spływaja one do wód i w nich zakwitają glony, a do zbiornika dociera coraz mniej światła a później rośliny obumierają