Tworząca stożka ma długość 10 cm a jego pole powierzchni całkowitej wynosi 96 pi cm kwadratowych
a) oblicz objętość stożka
b)wyznacz sinus kąta nachylenia tworzącej stożka do podstawy
c) podaj miare kąta rozwarcia stożka

Objętość stożka wynosi 24pi cm2 a promień 6cm
a) oblicz pole powierzchni całkowitej stożka
b) wyznacz cosinus alfa kąta nachylenia tworzącej do podstawy

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym oblicz objętość stożka wiedząc że jego wysokość to sześć pierwiastków z trzech cm.

Rozwinięcie pola bocznego stożka jest wycinkiem kołowym o kącie środkowym 120 stopni i o promieniu 8cm . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T22:26:35+02:00

Tutaj masz zrobione zadanie 1 :)


V=1/3Pp • H

(H liczymy z pitagorasa)
H²+r²=l²
H²+36=100
H²=64
H=8

V=1\3π6² • 8 = 96π (cm³)

b.
sinα= H\l
sinα=8\10
sinα=4\5
10 2 10