Zad.1 Przyporządkuj do podanego surowca mineralnego grupę, do której on należy oraz produkt, który się z niego wytwarza.
-Grupy surowców mineralnych:energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne.
-Produkty:benzyna, cement,energia elektryczna,stal, szkło.

SUROWIEC MINERALNY GRUPA SUROWCÓW PRODUKTY
Rudy Żelaza ....................... .............
Gaz ziemny ...................... ..............
Piasek ...................... .............
Ropa Naftowa ...................... .............
Wapienie ...................... ..............

1

Odpowiedzi

2016-11-16T19:17:05+01:00
Rudy żelaza: metaliczne, stal
Gaz ziemny: energetyczne, energia elektryczna
Piasek: skalne, szkło
Ropa naftowa: energetyczne, benzyna
Wapienie: chemiczne, gips, cement

Liczę na naj ;)
4 4 4