1.Wymień tytuły poszczególnych rozdziałów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.<jest ich 13>
2.Wymień wielkości fizyczne ,opisujące ruch jednostajnie prostoliniowy <wzory jednostki>
3.Wymień wielkości fizyczne ,opisujące ruch jednostajnie przyśpieszony(opóźniony)<wzory jednostki>


daje naj:*

1

Odpowiedzi

2010-04-09T22:08:26+02:00
ZADANIE 1. :)
rozdział 1- Rzeczpospolita
rozdział 2- Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
rozdział 3- Żródła prawa
rozdział 4- Sejm i Senat
rozdział 5- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
rozdział 6- Rada ministrów i administracja rządowa
rozdział 7-Samorząd terytorialny
rozdział 8- Sądy i trybunały
rozdział 9- organy kontroli państwowej i ochrony prawa
rozdział 10- Finanse publiczne
rozdział 11- Stany nadzwyczajne
rozdział 12- Zmiana konstytucji
rozdział 13- Przepisy przejściowe i końcowe

ZADANIE 2. :)
s(droga)=v(szybkość) * t(czas)
v=s przez t ( przepraszam, ale nie da mi się wstawiać symboli, więc przez oznacza kreskę ułamkową)
JEDNNOSTKĄ PRĘDKOSCI JEST m/s

ZADANIE 3. :)
s=at do kwadratu przez 2 a- przyspieszenie
a= v przez t

POLECAM STRONĘ: Fizyka Jamnika
14 4 14