1)Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów baru, jeśli masa atomowa baru wynosi 10,81, jeden z izotopów ma w jądrze 5 neutronów, a drugi 6.
2)Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę 2 izotopów o licznach masowych 69( 60,2%) i 71(39,8%). Odszukaj ten pierwiastekw w układzie okresowym.

4) Oblicz mase atomową pierwiastka stanowiącego mieszanine trzech izotopów o liczmach masowych 28(92,2%), 29 (4,7%), 30 ( 3,1%). Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T22:40:10+02:00
W zadaniu pierwszym powinien być BOR a nie BAR

A=Z+liczna neutronów
Z=5
A1=5+5=10
A2=5+6=11

M=(A1*X%+A2*Y%):100%
Y=100-X

10,81= [10X + 11(100-X)]:100
1081=10X+1100-11X
X=19%
Y=81%

Odp Izotop o 5 neutronach stanowi 19% a o 6 81%

Zad 2
korzystając ze wzoru z poprzedniego zadania

M=(69*60,2% + 71*39,8%):100= 69,8u

Odp Liczba masowa wynosi 69,8u. ten pierwiastek to GAL

zadanie czwarte rozwiąrzesz analogicznie jak zadanie 2
1 5 1