Odpowiedzi

2010-04-09T22:17:39+02:00
6
d=√r²+r²
d=√2r²
d=r√2

5
ABS to Δ równoboczby więc ma kąty po 60⁰
kąt BAC=kąt ABC=90⁰-60⁰=30⁰
kąt ASB=60⁰
kąt ACB=180⁰-2*30⁰=120⁰

8
kąt ABS=kąt BAS=180⁰-110⁰/2=35⁰
kąt ACB=1/2*110⁰=55⁰
kąt SBC=kąt SCB=25⁰
kąt ACS=kąt SAC=55-25=30⁰
kąty Δ:
∢C=55⁰
∢A=65⁰
∢B=60⁰
9
ΔABD i ADC są równoramienne
∢BDA=180-2*50=80⁰
∢ADC=180⁰-80⁰=100⁰
∢DAC=∢DCA=(180-100)/2=40⁰


2010-04-09T22:38:39+02:00
5.
jako że styczne sa pod kątem prostym do promienia i jeśli oznaczymy środek okręgu przez O to trójkąt ten jest trójkątem równobocznym, zatem jego katy mają miary po 60 stopni ;)

kąty trójkąta ABC przy wierzchołku A i B są takie same i mają miarę 90-60=30 stopni ;)

zatem kąt ACB ma miarę 180-30-30=120 stopni ;)
------------------------------------
6. promienie do punktów styczności + fragmenty prostychod punktów styczności do punktu przecięcia się tworza kwadrat o boku r, zatem odległość pomiędzy środkiem okregu a pkt przeciecia się prostych to nic innego jak przekątna..ma zatem długośc r√2
--------------------------------
8.
|∢ACB|=1/2 * |∢ASB|=1/2 *110=55
jako że trójkąt ABS jest równoramienny to
|∢ABS|=(180-110)/2=70/2=35
|∢ABC|=|∢ABS|+|∢SBC|=35+25=60

|∢BAC|=180-|∢ACB|-|∢ABC|=180-60-55=65
----------------------------------
9.
|∢ABD|=|∢ABC|=50
|∢ADB|=50/90 *180=100
|∢BDA|180-100-50=30

ok..trójkąt ABD mamy z głowy..został ADC
|∢DAC|=90-30=60
|∢ACD|=|∢ACB|=90-50=40
|∢ADC|=180-60-40=80
--------------------------------
10.
Bierzesz cyrkiel rysujesz okrąg o promieniu 3, następnie z dowolnie obranego pkt na okregu odmierzasz odległość 4 i zakreślasz łuk by przeciął okrąg w jednym miejscu, łączysz punkt przecięcia okręgu zpkt początkowym i masz 1. bok, nastepnie odmierzasz odległ. 5 i z jednego końca kreślisz łuk..łączysz pkt przecięcia z pkt początkowym i masz drugi bok trójkąta..zamykając łamaną otrzymasz 3. bok