Zmieszano takie ilości roztworów zasady sodowej i kwasu fosforowego(V), że na jeden jon sodu przypadał jeden jon fosforanowy(V). Jaki jest odczyn powstałej mieszaniny i dlaczego?


Proszę to jest bardzo PILNE...;)

Proszę o obliczenia i wyjaśnienia i poproszę też odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:24:04+02:00
3NaOH + H₃PO₄ --> Na₃PO₄ + 3H₂O
w stechiometrycznej reakcji na widać, że na jeden jon fosforanowy przypadają 3 jony sodowe i wtedy odczyn powstającej soli jest zasadowy (bo pochodzi od mocnej zasady i słabego kwasu)
jeżeli na jeden jon fosforanowy będzie przypadał jeden jon sodowy, to znaczy, ze w reakcji użyto zbyt mało zasady sodowej, w nadmiarze będzie jonów fosforanowych (V)

Więc odczyn powstającej mieszaniny przy tych proporcjach będzie kwasowy, ponieważ będzie mniej jonów sodowych decydujących o stężeniu zasadowym

To chyba wszystko
;)

nie trzeba nic liczyć ;]
1 5 1