Odpowiedzi

2010-04-09T22:29:33+02:00
Jeremi Wiśniowiecki ur. w 1612 r. Był dowódcą wojsk polskich podczas powstania Chmielnickiego. Bardzo wcześnie został sierotą i był wychowywany przez rodzinę .Początkowo uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie, następnie wyjechał w podróż po krajach Eurpy Zachodniej. Wiśniowiecki brał czynny udział w wojskowym i politycznym życiu kraju.Od 1646 roku był wojewodą ruskim. w roku 1649 walczył w obronie twierdzy Zbaraż, gdzie był dowódca jednej z grup. Ważną rolę odegrał w zwycieskiej dla Polaków bitwie pod Beresteczkiem ,gdzie dowodził lewym skrzydłem wojsk. Zmarł w tym samym roku na skutek zarazy czyli w roku 1651.
Moim zdaniem jest to postać - legenda, był opisany w,, Ogniem i Mieczem'' jako wódz i bohater szlachty.