1. Dwie trzecie wszystkich pracowników firmy x stanowią sprzedawcy, a jedną piątą urzędnicy. Oprócz tego firma ta zatrudnia sprzątaczkę, dyrektora i dwóch zastępców dyrektora. Ile osób pracuje w firmie x?

2.W konkursie matematycznym było 18 zadań ,w tym 10 zadań za 4 punkty i 8 za 5 punktów. Za każde wskazanie błędnej odpowiedzi odejmowano 1/4 (jedną czwartą) punktów możliwych do zdobycia za zadanie. Marta wskazała odpowiedzi przy wszystkich pytaniach.W zadaniach za 4 punkty wszystkie jej odpowiedzi były poprawne. W sumie zdobyła 67,5 punktu. Na ile pytań odpowiedziała prawidłowo?

3.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie jest o 30 stopni większy od kąta między ramionami. Jakie miary mają kąty tego trójkąta?

Dopiero na poniedziałek ,ale rozwiązujcie :P

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:28:31+02:00
1.
x-liczba wszystkich prac.

2/3x+1/5x+1+1+2=x
4=2/15x
x=30 - tylu prac. jest w firmie

2.
x-liczba błędów

max punktów: 10*4 + 8*5=80

1/4*5=5/4 - tyle punktów odejmowano Marcie za błędne zadanie.

Marta zdobyła:
10*4+(8-x)*5 - 5/4x = 67,5
40+40 - 5x - 5/4x = 67,5
-(25/4)x = - 12,5
x=2 - tyle zadań błędnych

18-2 = 16 - na tyle zadań odp prawidłowo

3.
a-kąt między ramionami
a-30 - kąt przy podstawie
suma kątów w trójkącie:
a+a-30+a-30 = 180
3a=240
a=80 - kąt między ramionami
a-30=80-30=50 - kąty przy podstawie
1 5 1
2010-04-09T22:30:55+02:00
Zad.1
x-ilosc pracownikow w firmie
s+d+2z=4(osoby)

2/3x+1/5x+4=x /*15
10x+3x-15x=-60
-2x=-60
x=30

zad.3
alfa+2(alfa+30)=180
alfa+2alfa=180-60
3alfa=120
alfa=40
40+30=70
odp katy trojkata maja miary 40,70 i 70 stopni

zad.2
10*4p+8*5p=80p (max ilosc punktow do zdobycia)
wynik marty:67,5p
1/4*5=5/4 (bledne rozw marty)
10*4+(8-x)*5-5/4x=67,5
40+40-5x-5/4x=67,5
-(25/4)x=-12,5
x=2 (ilosc blednych zadan marty)
18-2 = 16
odp marta prawidlowo odp na 16 zad
1 5 1