Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny.Suma tych liczb jest równa 12. Drugi wyraz ciągu jest równy: a)4,b)3,c)2,d)1

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Iloczyn tych liczb jest równy 125. Drugi wyraz ciągu jest równy : a)125/3 , b)3,c)25,d)10

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:44:36+02:00
Zadanie 1
a₁=x
a₂=x+r
a₃=x+2r

x+x+r+x+2r=12
3x+3r=12
x+r=4 <-- odpowiedź a

Zadanie 2
a₁=x
a₂=x • q
a₃=x • q²

x • x • q • x • q² = 125
x³ • q³ = 125
x • q = 25 <-- odpowiedź c
13 3 13