Odpowiedzi

2010-04-09T22:42:14+02:00
Zainicjował to car Aleksander II Romanów.
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do 11 kwietnia 1864 roku.
3 3 3
2010-04-09T22:55:50+02:00
Powstanie styczniowe to trzecie wielkie, polskie powstanie narodowowyzwoleńcze w latach 1863-1864. Sytuacja w Polsce się ociepliła po śmierci Mikołaja I i Iwana Paskiewicza, więc młodzi zapaleńcy polscy tworzyli organizacje spiskowe. Utworzyły się 3 stronnictwa, z których dwa były za powstaniem. Mianowicie Obóz czerownych( Jarosław Dąbrowski, Stefan Bobrowski, Apollo Korzeniowski) i obóz białych(Andrzej Zamoyski, Leopold Kronenberg).
3 2 3