1. Pierwiastek E tworzy kwas o wzorze H2EOn i masie cząsteczkowej 78u w którym zawartość procentowa tlenu wynosi 61,5%. Ustal wzór sumaryczny tego kwasu.

2. Podaj nazwy następujących soli, na jakie jony rozpadają sie te sole pod wpływem wody

Na3PO4, Fe2(SO4)3, Mg(NO3)2, Ca3(PO4)2, KCL, Na2S, Fe(NO3)2, ZnCO3, AlBr3

3.cechy pierwiastków: wapń, chlor

4.Dobierz współczynniki (uzgodnij stronami) równania reakcji.Podaj rodzaj reakcji chemicznej:
H2S+O2---SO2+H2O.......
P+O2----P2O5.......
FeO+C----Fe+CO2.....
N2O5------NO2+O2.....
NO-------N2+O2
Al+O2-----Al2O3

5. Ustal w których pierwiastkach zajdą reakcje i przedstaw ich równania

załącznik 2

6. przedstaw równania reakcji do schematu

Załącznik 1

2

Odpowiedzi

2010-04-09T23:19:22+02:00
1) masa molowa tlenu zawartego w tym związku to nO czyli 16n
masa molowa zawiązku 2H+E+nO=2+E+16n

układamy proporcję
16n ----------61,5%
2+E+16n-----100%

1600n=61,5(2+E+16n)
1600n=123+61,5E+984n
616n=61,5E+123 /:61,5
10n=E+2
E=10n-2

wiemy, że masa związku wynosi 78

78=2+E+16n
78=2+10-2+16n
n=3

masamolowa pierwiastka E=3*10-2=28 ten pierwiastek to krzem

wzór zwiąku H2SiO3

2)
Na3PO4 - fosforan (V) sodu Na+ i PO4 3-
Fe2(SO4)3 siarczan (VI) żelaza (III) Fe 3+ i SO4 2-
Mg(NO3)2 azotan (v) magnezu Mg 2+ i NO3-
Ca3(PO4)2 fosforan (v) wapnia Ca 2+ i PO4 3-
KCL chlorek potasu K+ i Cl-
Na2S siarczek sodu Na+ i S 2-
Fe(NO3)2 azotan (v) żalaza (ii) Fe 2+ i NO3 -
ZnCO3 węglan cynku Zn 2+ i CO3 2-
AlBr bromek glinu Al 3+ i Br-

4)
2 H2S+3 O2--- 2 SO2+2 H2O.......(wymiana)
4 P+10 O2----2 P2O5.......synteza
2 FeO+C----2 Fe+CO2.....(wymiana)
2 N2O5------4 NO2+O2.....analiza
2 NO-------N2+O2 analiza
4 Al+6 O2-----2 Al2O3 synteza
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T23:44:24+02:00
1. Obliczamy zawartość masową tlenu w tym związku, bo mamy jego zawartość procentową i masę związku
61,5% * 78u = 0,615 * 78u ≈ 48u

Liczymy, ile mamy atomów tlenu

48u : 16u = 3 - mamy 3 atomy tlenu

Zostaje nam do obliczenia tylko masa tego nieznanego pierwiastka

2u + 48u + E = 78u
50u + E = 78u
E = 78u - 50u
E = 28u

Nasz nieznany pierwiastek ma masę 28u, taką masę ma krzem, co wiemy z układu okresowego, więc wzór sumaryczny wygląda tak:

H₂SiO₃

2. Na₃PO₄ - fosforan V potasu, rozpada się na 3 kationy potasu (3Na⁺) i 1 anion fosforanowy V (PO₄³⁻)

Fe₂(SO₄)₃ - siarczan VI żelaza III - 2 kationy żelaza (2Fe³⁺) i 3 aniony siarczanowe VI (3SO₄²⁻)

Mg(NO₃)₂ - azotan V magnezu - 1 kation magnezu (Mg²⁺) i 2 aniony azotanowe V (2NO³⁺)

Ca₃(PO₄)₂ - fosforan V wapnia - 3 kationy wapnia (3Ca²⁺) i 2 aniony fosforanowe V (2PO₄³⁻)

KCl - chlorek potasu - 1 kation potasu (K⁺) i 1 anion chlorkowy (Cl⁻)

Na₂S - siarczek potasu - 2 kationy potasu (2Na⁺) i 1 anion siarczkowy (S²⁻)

Fe(NO₃)₂ - azotan V żelaza II - 1 kation żelaza (Fe²⁺) i 2 aniony azotanowe V (2NO₃⁻)

ZnCO₃ - węglan cynku II - 1 kation cynku (Zn²⁺) i 1 anion węglanowy (CO₃²⁺)

AlBr₃ - bromek glinu - 1 kation glinu (Al³⁺) i 3 aniony bromkowe (3Br⁺)

3. Wapń:
- srebrzystobiały, miękki metal
- gęstość 1,54 g/cm³
- bardzo aktywny chemicznie
- ulega działaniu fluoru i kwasów: solnego, azotowego, siarkowego, fluorowodorowego
- na gorąco wchodzi w reakcje z tlenem, chlorem, wodą, siarką
- bardzo silnie ogrzany łączy się z wodorem, węglem, azotem
- jego sole barwią płomień na ceglastoczerwono

Chlor
- żółto-zielony gaz
- cięższy od powietrza
- toksyczny
- duszący zapach
- dobrze rozpuszcza się w wodzie
- wielowartościowy
- właściwości bielące i odkażające
- aktywny chemicznie
- reaguje bezpośrednio z wieloma metalami i niemetalami

4. 2H₂S + 3O₂ ---> 2SO₂ + 2H₂O reakcja wymiany
4P + 5O₂ ----> 2P₂O₅ reakcja syntezy
2FeO + C ----> 2Fe + CO₂ reakcja wymiany
2N₂O₅ ----> 4NO₂ + O₂ reakcja analizy
2NO ----> N₂ + O₂ reakcja analizy
4Al + 3O₂ ----> 2Al₂O₃ reakcja syntezy

5. Nie jestem tutaj pewna co do chromu
Na pewno zajdzie reakcja z magnezem i glinem
Mg + 2HCl ----> MgCl₂ + H₂↑
2Al + 6HCl ----> 2AlCl₃ + 3H₂↑

6. 1) 2Na + 2H₂O ----> 2NaOH + H₂↑
2) 2Na + H₂CO₃ ----> Na₂CO₃ + H₂↑
3) 4Na + O₂ ----> 2Na₂O
4) 2Na + H₂SO₄ ----> Na₂SO₄ + H₂↑
5) Na₂O + H₂O ----> 2NaOH
6) 2NaOH + H₂CO₃ ----> Na₂CO₃ + 2H₂O
7) Na₂CO₃ + MgSO₄ ----> Na₂SO₄ + MgCO₃ (druga sól jest osadem)
8) Na₂O + H₂SO₄ ----> Na₂SO₄ + H₂O

Zrobiłam wszystkie, proszę o naj