Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T00:34:07+02:00
A) Wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu) na 7-letnią kadencję. W głosowaniu obowiązywała zasada bezwzględnej większości głosów.
b) - odwoływanie rządu
- zwoływanie sejmu
- najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
- wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju
- darowanie i łagodzenie kar
- funkcja reprezentacyjna
Wg konstytucji marcowej prezydent nie posiadał inicjatywy ustawodawczej
c) przed parlamentem