Zad 1
Suma trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych równa jest 39. Jakie to liczby???

Zad 2
Suma czterech kolejnych liczb całkowitych parzystych równa jest 52.Jakie to liczby ???

Zad 3
Suma dwóch liczb jest równa 54.Jakie to liczby , jeżeli jedna z nich jest 5 razy większa od drugiej?

1

Odpowiedzi

2009-04-25T12:49:36+02:00
1.
x+x+2+x+4=39
3x+6=39
3x=33/:3
x=11

Te liczby to: 11,13,15.

2.

x+x+2+x+4+x+6=52
4x+12=52
4x=40/:4
x=10

Te liczby to: 10, 12, 14, 16.

3.

x+y=54
5x=y

x+5x=54
6x=54/:6
x=9
y=45

Te liczby to: 9 i 45