Odpowiedzi

2010-04-09T23:41:46+02:00
ŻELAZNA KURTYNA, termin używany na określenie narzuconej izolacji obszarów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata; pochodzi z przemówienia W. Churchilla wygłoszonego w Fulton w USA (III 1946)

II WOJNA ŚWIATOWA 1939–45, konflikt między grupą demokratyczną państw Europy zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie. Konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (gł. Niemiec) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych. W okresie narastania konfliktu wojennego wystąpiły sprzeczności społeczeństwa, które znalazły wyraz w ukształtowaniu się ruchów faszystowskich, odwołujących się do wzorów niemieckich lub włoskich, oraz ruchu komunistycznego podporządkowanego ZSRR. Wybuch II wojny światowej poprzedziły wojny lokalne: hiszpańska wojna domowa 1936–39 (zakończyła się zwycięstwem frankistów wspieranych przez Włochy i Niemcy) oraz trwająca od 1937 wojna chińsko-japońska, która z czasem stała się częścią konfliktu światowego (pod okupacją japońską znalazła się wschodnia, nadbrzeżna część Chin, pozostałą część kontrolował Kuomintang, wspierany przez ZSRR i państwa zachodnie). Doszło też do — przerwanego przez wybuch wojny w Europie — lokalnego konfliktu sowiecko- japońskiego na pograniczu Mandżurii (marionetkowe cesarstwo pod protektoratem Japonii) i Mongolii (marionetkowa republika pod protektoratem ZSRR).

mam tego więcej , jak potrzebujesz jeszcze coś to pisz. ; ]
1 1 1