Uzupełnij równania reakcji strąceniowycch,których produktem są sole nierozpuszczalne w wodzie. Podaj nazwy wszystkich soli.

NIE mogą to być
Pb(NO3)2 + NaCl ---> ....(N) + NaNO3
AgNO3 + K2CO3 ----> KNO3 + ...(N)
Na2SO3 + AgNO3 ---> ....(N) + NaNO3
ZnSO4+BaCl2 ----> ....(N) +....
AgNO3+ K3PO4 ---> .... + ....(N)
MgCL2 + Na3PO4 ----> ....(N) + ....

Jakieś dwa inne równania, proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T07:26:29+02:00
A)Pb(NO₃)₂ + 2 NaCl → PbCl₂ (N) + 2 NaNO₃
azotan(V)ołowiu + chlorek sodu→chlorek ołowiu + azotan(V)sodu

b) 2 AgNO₃ + K₂CO₃ →2 KNO₃ + Ag₂CO₃ (N)
Azotan(V) srebra + węglan potasu→azotan (V) potasu + węglan srebra

c)Na₂SO₃ + 2 AgNO₃ → Ag₂SO₃ (N) + 2 NaNO3
siarczan (IV) sodu +azotan (V) srebra→siarczan(IV) srebra + azotan(V)sodu

d)ZnSO₄ + BaCl₂ →BaSO₄ (N) + ZnCl₂
siarczan (VI) cynku + chlorek baru→ siarczan(VI) baru + chlorek cynku

e)3 AgNO₃ + K₃PO₄ → Ag₃PO₄ (N) +3 KNO₃
azotan(V) srebra + fosforan(V) potasu→fosforan(V) srebra + azotan(V) potasu

f) 3 MgCl₂ + 2 Na₃PO₄ →Mg₃(PO₄)₂ (N) + 6 NaCl
chlorek magnezu + fosforan(V) sodu→ fosforan(V) magnezu + chlorek sodu

Inne równania:
g) K₂SO₃ + FeCl₂→FeSO₃ (N) +2 KCl
siarczan(IV) potasu + chlorek żelaza (II) →siarczan (IV) żelaza (II) +chlorek potasu

h)Cu(NO₃)₂ + (NH₄)₂CO₃ → CuCO₃ (N) + 2 NH₄NO₃
azotan(V) miedzi(II) + węglan amonu→węglan miedzi(II) + azotan(V) amonu

i)Pb(NO₃)₂ + MgSO₄→ PbSO₄ (N) + Mg(NO₃)₂
azotan(V) ołowiu + siarczan(VI) magnezu→siarczan(VI) ołowiu + azotan (V) magnezu