W pewnej firmie pracownicy zostali zaszeregowani do trzech grup uposażeń. Liczbę pracowników i płace w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Płaca miesięczna 540 480 400
Liczba pracowników 2 6 12
b)Oblicz wariancję i odchylenie standardowe miesięcznej płacy w tej firmie. Odchylenie standardowe podaj z dokładnością do 0,1.
Tak by było wiadomo, co z czego wynika. I całe zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:24:27+02:00
A) 400*12+480*6+540*2/20=4800+2880+1080/20=438
b)(400*438)do kwadratu*12 +(480-438)do kwadratu razy 6+(438-540 do kwad)*6/20=49,4 odchylenie wynosi pierwiastewk z 6