OPRACUJ TEMAT....

1. BARBARZYŃSKA EUROPA-WĘDRÓWKA LUDÓW
2.FRANKOWIE-I ICH ZAJĘCIA
3.Od MAJORDOMA DO KRÓLA-PRZYJEDZIE WŁADZY PRZEZ KAROLINGÓW
4.CESARSTWA KAROLA WIELKIEGO
5.KULTURA I NAUKA KAROLINGÓW

PROSZĘ O WYPISANIE TEGO W PUNTACH

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:44:19+02:00
Ad. 1
Wędrówka ludów zaczęła się w IV w. n.e. Ze stepów Azji Centralnej do Europy zaczęły przybywać koczownicze plemiona Hunów. Atakowali oni Rzymian mieszkających na granicy i germańskie plemiona Gotów i Wandalów. Obydwa plemiona wówczas wkroczyły na teren Rzymu, aby szukać schronienia. Cesarz zgodził się na to. Wkrótce wybuch bunt, ponieważ plemionom groził głód. Niebawem plemiona rozbiły wojska Rzymu i spustoszyli kraj. W 410 r. n.e. Goci zdobyli miasto Rzym. W połowie V w. n.e. Germanie i Rzymianie połączyli siły przeciwko Hunom. W bitwie na Polach w 451 r. n.e. Katalaunijskich połączone siły wygrały. W 476 r. n.e.jeden z barbarzyńskich przywódców pozbawił tronu ostatniego cesarza-Romulusa Augustulusa.
Ad. 2
Frankowie byli przede wszystkim rolnikami. Uprawiali głównie zboża i winnął latorośl. Hodowali bydło, owce, kozy, konie i świnie. Lasy dostarczały im skór i mięsa.
Ad. 3
Rzeczywistą władzę w państwie sprawowali majordomowie. Pod koniec VII w. urząd ten zaczeli dziedziczyć kolejni przedstawiciele rodu Karolingów. Wprowadzili oni reformy, rozstrzygali spory i dowodzili armią. W 732 r. majordom Karol Młot podczas bitwy pod Poitiers [płatje] pokonał nacierające z południa wojska muzułmańskie. Dzięki zasługom kolejnych majordomów Karolingowie zdobyli silną pozycję w państwie W tej sytuacji Pepin Krótki, w 751 r odsunął ostatniego z Merowingów.
Ad. 4
Po śmierci Pepina Krótkiego rządy w państwie objął Karol Wielki. W krótkim czasie zorganizował silną armię i rozpoczął podbój sąsiednich ziem. Pokonał Awarów. Po długich i krwawych wojnach podporządkował sobie też Sasów i zmusił ich do przyjęcia chrześcijaństwa. Na Półwyspie Iberyjskim odzyskał ziemie. Karol Wielki ujednolicił system miar i wag. Przeprowadził szereg reform. Uporządkował prawo frankijskie i wprowadził w obieg nową monetę.
Ad. 5
Za czasów panowania Karola Wielkiego wiąże się rozkwit kultury. Przywiązywał wagę do rozwoju szkolnictwa i nauki. Z rozkazu władcy zaczęły powstawać szkoły kościelne. Cesarz zapraszał na dwór uczonych z zagranicy. W Akwizgranie założył akademie. Ten okres nazywany jest RENESANSEM KAROLIŃSKIM.
2 3 2