Odpowiedzi

2010-04-10T15:14:59+02:00
Program pola_figur;
{Autor : }
{Program suzy do obliczania pol figur plaskich (trojkat,kwadrat,prostokat,
trapez,kolo)}
Uses crt;
var
a,b:word; //Zmienna word; oznacza liczb© z przedziau od 0 do 65535
h:word;
r:word;

begin
clrscr;

writeln('Program obliczajacy kolejno pole: trojkata, kwadratu, prostokata, trapezu');
writeln('oraz kola.');
writeln('UWAGA! Wszelkie uľyte liczby MUSZA byc z przedzialu 0-65535 !');
writeln('Uzycie liczby mniejszej niz 0 lub wiekszej niz 65535 spowoduje zamkniecie sie');
write('programu!');
readkey;

clrscr;

writeln('Pole trojkata');
write('Podaj dlugosc podstawy a= ');
read(a);
write('Podaj dlugosc wysokosci h= ');
read(h);
writeln('Pole trojkata o podstawie ',a,' i wysokosci ',h);
write('wynosi:',(a*h/2):6:2);
readkey;

clrscr;

writeln('Pole kwadratu');
write('Podaj dlugosc boku a= ');
read(a);
writeln('Pole kwadratu wynosi: ',a*a);
readkey;

clrscr;

writeln('Pole prostokata');
write('Podaj dlugosc boku a= ');
read(a);
write('Podaj dlugosc boku b= ');
read(b);
writeln('Pole prostokata wynosi: ',a*b);
readkey;

clrscr;

writeln('Pole trapezu');
write('Podaj dlugosc podstawy a= ');
read(a);
write('Podaj dlugosc podstawy b= ');
read(b);
write('Podaj dlugosc wysokosci trapezu h= ');
read(h);
writeln('Pole trapezu wynosi: ',(a+b)/2*h:5:2);
readkey;

clrscr;

writeln('Pole kola');
write('Podaj dlugosc promienia r= ');
read(r);
writeln('Pole kola wynosi: ', (pi*r*r):5:2);
readkey;

clrscr;

write('Gratuluje poprawnego wykonania obliczen!');
readkey;

end.
3 3 3