Odpowiedzi

2010-04-10T09:06:59+02:00
Czasowniki regularne w czasie Past Simple tworzymy przez dodanie końcówki "-ed" lub "-e". Natomiast czasowników nie regularnych potrzeba się nauczyć na pamięć
http://www.uczsie.pl/czasowniki_nieregularne.php?kolejnosc=past_simple
Na tym linku znajdziesz je w 2 tabeli;]
Wyjątkiem jest czasownik "to be" który posiada 2 formy "was" i "were"
2 3 2
2010-04-10T09:11:58+02:00
Be - was - być
become - became - stawać się
begin - began - zaczynać
bring - brought - przynosić
buy - bought - kupować
can - could - moć,potrafić,umieć
cost - cost - kosztować
do - did - robić
drink - drank - pić
drive - drove - prowadzić samochód
eat - ate - jeść
fall - fell - upadać
feel - felt - czuć (się)
fly - flew - latać
forget - forgot - zapominać
get - got - dostawać
give - gave - dawać
go - went - chodzić
have - had - mieć
keep - kept - trzymać
know - knew - znać
make - made - robić
pay - pald - płacić
read - read - czytać
run - ran - biegać
see - saw - widzieć
say - sald - mówić
show - showed - pokazywać
sing - song - śpiewać
speak - spoke - mówić
swim - swam - pływać
steal - stole - kraść
take - took - brać
tell - told - mówić
think - thought - myśleć
win - won - wygrywać
write - wrote - pisać
2 3 2
2010-04-10T09:25:24+02:00
To be -- was/were -- być
to become -- became -- stawać się
to begin -- began -- zaczynać
to bite -- bit -- gryźć
to break -- broke -- łamać, psuć
to bring -- brought -- przynosić
to build -- built -- budować
to burn -- burnt -- palić się, płonąć
to buy -- bought -- kupować
to catch -- caught -- łapać
to come -- came -- przychodzić
to cost -- cost -- kosztować
to cut -- cut -- ciąć, kaleczyć się
to dig -- dug -- kopać
to do -- did -- robić
to draw -- drew -- rysować
to drink -- drank -- pić
to drive -- drove -- prowadzić
to eat -- ate -- jeśc
to fall -- fell -- spadać
to fell -- felt -- czuć
to fight -- fought -- walczyć
to find -- found -- znajdować
to fly -- flew -- latać
to get -- got -- dostawać
to give -- gave -- dawać
to go -- went -- iść, jechać
to grow -- grew -- rosnąć
to have -- had -- mieć
to hear -- heard -- słyszeć
to hide -- hid -- chować, ukrywać
to hit -- hit -- uderzać
to hold -- held -- trzymać
to hurt -- hurt -- kaleczyć, ranić
to keep -- kept -- pozostawać, trzymać się
to know -- knew -- wiedzieć
to learn -- learnt -- uczyć się
to leave -- left -- wychodzić, zostawiać
to lie -- lay -- leżeć
to loe -- lost -- tracić
to make -- made -- robić
to mean -- meant -- znaczyć
to pay -- paid -- płacić
to put -- put -- kłaść
to read -- read -- czytać
to ride -- rode -- jeżdzić
to ring -- rang -- dzwonić
to run -- ran -- biegać
to say -- said -- mówić
to see -- saw -- widzieć
to sell -- sold -- sprzedawać
to send -- sent -- wysyłać
to set -- set -- umieszczać
to sing -- sang -- śpiewać
to sink -- sank -- tonąć
to sit -- sat -- siedzieć
to smell -- smelt -- pachnieć
to speak -- spoke -- mówić
to spell -- spelt -- literować
to spend -- spent -- spędzać
to stand -- stood -- stać
to steal -- stole -- kraść
to stick -- stuck -- wbijać
to sweep -- swept -- zamiatać
to swim -- swam -- pływać
to take -- took -- brać
to teach -- taught -- uczyć
to tear -- tor -- rwać
to tell -- told -- powiedzieć
to think -- thought -- myśleć
to throw -- threw -- rzycać
to understand -- understood -- rozumieć
to wake -- woke -- budzic
to wear -- wore -- nosić
to win -- won -- wygrywać
to write -- wrote -- pisać
2 3 2