Odpowiedzi

2010-04-10T09:31:02+02:00
-sztuka okresu klasycznego była pełna ładu i równowagi. Łączyła estetykę jak harmonia, symetria i rytm.
-Akropol- góra, na której wybudowana została świątynia, do której modlono się. Dawniej było to miejscem kultu.
-Panteon- świątynia, która była poświęcona wszystkim bogom.
-Prawo XII tablic - tablice, na których "wyryte" zostały prawa obowiązujące rzymian w 451-449 r. p.n.e. Tablic było 12.
Widniały one na Forum Romanum(rynek w Rzymie), aby każdy mógł je widzieć.
-styl romański- charakteryzuje się pracami wykonanymi z kamienia. Styl ten rozwijał się w XI-XIII wieku
-kultura uniwersalna - przeplatanie kultur.


Fidiasz- najlepszy rzeźbiarz w starożytnej Grecji

Homer- najwybitniejszy poeta ( poezja epicka). Napisał m.in. "Iliadę i Odyseję"

Arystoteles - Jeden z najsłynniejszych filozofów greckich.

Euklides - wybitny matematyk grecki.

Horacy - wybitny poeta liryczny. Pochodził z Rzymu, działał w Aleksandrii.

Juliusz Cezar - polityk, wódz, dyktator oraz pisarz rzymski.

Mam nadzieję, że Ci się spodoba i że napisałam wystarczająco :)
1 1 1