Odpowiedzi

2009-11-03T20:30:55+01:00
3/6
c) 24*09'E - 14*08'E = 10*01'
d) 1* - 4 min
24*-14*=10*
10* x 4min = 40 min
e) Słońce zachodzi wcześniej w Zakolu Bugu poniewż jest to punkt najbardziej wysunięty na wschód Polski.
4/7
rozciągłośc południkowa
rozciągłósc równoleżnikowa
rozciągłośc równoleżnikowa
6/7
WW lecie obszary północnej Polski mają dzień ponad godzinę dłuższy niż tereny Polski południowej. W zimie natomiast dzień nad morzem jest krótszy niż w Górach.
2/10
sandry, jeziora rynnowe, pradoliny, ozy, wyraźne wzgórza moreny czołowej
3/10
działalnośc lądolodu:
Wzgórza moreny czołowej, powierzchnia moreny dennej
działalnośc wód polodowcowych:
równina sandrowa, pradoliny, rynna polodowcowa
4/10
Less
jeziora
Glacjał
Interglacjał
tatry
Piasek

Eratyk jest to głaz narzutowy o różnej wielkości

5/10
Działalnośc lądolodu doprowadziła do powstania różnych materiałów skalnych tj. piasek, żwir, glina. Wyróżnia się także morene denną i czołową, jeziora rynnowe i morenowe, sandry, pradoliny.
4/12
-era paleozoiczne, wilgoc, gorący klimat
-era mezozoiczna, zalewy morskie
-era paleozioczna, ciepły i suchy klimat
5/12
ponieważ są one ukryte bardzo głęboko pod ziemią.