Jest to zadanie z C++
Cena czekolady

Maciek kupił jedenaście ciastek i dziesięć czekolad i zapłacił M PLN. Ela kupiła po dziesięć ciastek i czekolad i zapłaciła E PLN.

Oblicz cenę jednej czekolady.

Wejście

W pierwszym wierszach standardowego wejścia zapisano koszt zakupu Maćka.

W drugim wierszu zapisano koszt zakupu Eli .

Wyjście

Do standardowego wyjścia w pierwszym wierszu zapisz cenę jednej czekolady.

Przykłady

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T09:48:22+02:00
Zanim przejdziemy do programu model matematyczny
11*ciastko+10*czekolada=M
10*ciastko+10*czekolada=E
mamy wyznaczyć cenę czekolady więc z drugiego wyznaczmy cenę ciastka jako cenę czekolady i kasy jaką wydała ela
nastepnie wstawimy to do 1. równania

10*ciastko=E-10*czekolada
ciastko=E/10-czekolada

11*ciastko+10*czekolada=M
11*(E/10-czekolada)+10*czekolada=M
11E/10 -11czekolada+10czekolada=M
czekolada=1,1E - M

teraz dopiero program:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
float M,E;
cin >>M;
cin >> E;
cout.precision(2); //cena do dwóch miejsc po przecinku
cout << 1.1*E-M<<endl;
return 0;
}