Odpowiedzi

2010-04-10T09:34:54+02:00
Pozytywy:
-Chodzą do szkoły aby się czegoś nauczyć i zrobić karierę
-Niektórzy pomagają bezdomnym
Negatywy:
-Niszczą nie swoją własność
-śmiecą
-zanieczyszczają środowisko
2010-04-10T09:44:06+02:00
Pozytywy:
-Pomagają osobą pokrzywdzonym przez los;
-Chodzą do szkoły, ponieważ chcą coś osiągnąć dla ojczyzny;
-Promują Polskę na różnych konkursach, olimpiadach między narodowych;
-Zachowują patriotyzm, szczególnie w święta narodowe;
Negatywy:
-Uczestniczą w rozbojach różnego typu;
-Za granicą swoim zachowaniem stawiają Polskę w złym świetle;
-Niszczą cudzą własność;
-Kradną cudzą własność;
-Nie dbają o środowisko;
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T09:54:31+02:00
Miłość do Ojczyzny, jej wspólne dobro to podstawowy obowiązek każdego obywatela. Jednak czasy dobrobytu i pokoju ukazują czasami haniebny obraz zachowania się młodzieży w stosunku do Ojczyzny. Coraz częściej widzimy obraz wypalenia patriotycznego. W sondażach ulicznych na słowo Patriotyzm u młodych ludzi powstaje ironiczny uśmiech. Myślę że to wina złego przekaźnika o tych którzy walczyli za naszą i waszą wolność. Do wad należy zła postawa wobec hymnu państwowego. Inaczej ma się sprawa gdy widzimy młodych ludzi na stadionie. Mam wrażenie, że tam odśpiewany Hymn nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Kolejną rzeczą negatywną jest brak wywieszania flag w święta narodowe, no i ucieczka od służby wojskowej młodych chłopców.
Jednak nie można wciąż dopatrywać się samego zła w istniejącej rzeczywistości. Istnieje coraz więcej przejawów patriotyzmu u młodych ludzi. Angażują się w wszelkiego rodzaju sprawach humanitarnych. Przykładem może być Wielka orkiestra, która ma grać do końca świata.
Patriotyzm znajduje się na wielu półkach naszego kraju. Jedno z naczelnych miejsc zajmuje rzetelna troska o środowisko naturalne. Odtruwanie ziemi i wód już zatrutych i dbanie o to, żeby chronić przyrodę ojczystą. Jest to jednym z ważniejszych obowiązków obywateli. I tak się robi. Młodzi coraz ochotniej biorą udział w sprzątaniu świata Kluczowym czynnikiem postaw patriotycznych jest jakość wzajemnych kontaktów. Wspólna pomoc i zainteresowanie.
DOBRE PRZYKŁADY CZERPIEMY Z DOBRYCH WZORCÓW. OBY BYŁO ICH JAK NAJWIĘCEJ.